EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Airports Council International 
Օդանավակայանների միջազգային խորհուրդ 

ALADI / Latin American Integration Association 
Լատինամերիկյան ինտեգրման ասոցիացիա 

A person who is not a national of a given State; a person belonging to, or owing an allegiance to, another State.

 

 

1. Տվյալ երկրի քաղաքացի չհանդիսացող անձ։ 2. Այլ պետության պատկանող կամ այլ պետության հպատակություն ունեցող անձ։

alleged violation 
ենթադրվող ոտնահարում, խախտում 

allocation 
հատկացում, բաշխում 

allowance for child care 
երեխայի խնամքի նպաստ 

Միջոցներ, որոնք պետությունների կողմից կարող են կիրառվել և կիրառվել են իրենց տարածքում գտնվող միգրանտների ու ապաստան հայցողների նկատմամբ, որտեղ առկա է որոշակի հսկողության անհրաժեշտությունը. դրանք տարբեր են՝ սկսած ազատությունից զրկելու հետ չկապված և հասարակությունից չմեկուսացնելով պայմանավորված ինչպես նաև անձնական
գործի նյութերի ուսումնասիրություն ենթադրող մոդելներից մինչև առավել սահմանափակումներ ներառող տարբերակներ, ինչպիսին կարող է լինել բնակությունը կիսաբաց տիպի կենտրոններում։ Այլընտրանքային միջոցները պետք է դիտարկվեն նախքան կալանքին
դիմելու տարբերակը քննարկելը։

Ambassador for the Global Alliance for Clean Cookstoves 
Էկոլոգիապես մաքուր խոհանոցային վառարանների հարցով միջազգային դաշինքի դեսպան 

The term "amendment" refers to the formal alteration of treaty provisions affecting all the parties to the particular agreement. Such alterations must be effected with the same formalities that attended the original formation of the treaty. Many multilateral treaties lay down specific requirements to be satisfied for amendments to be adopted. In the absence of such provisions, amendments require the consent of all the parties.

[Art.40, Vienna Convention of the Law of Treaties 1969]

amenities of care 
բուժսպասարկման պայմաններ 

AMF / Arab Monetary Fund 
Արժույթի արաբական հիմնադրամ 

AMIB / African Mission in Burundi 
ԲԱԱ / Բուրունդիում աֆրիկյան առաքելություն 

AMIS / African Union Mission in the Sudan 
ՍԱՄԱ / Սուդանում Աֆրիկյան միության առաքելություն 

AMISOM / African Union Mission in Somalia 
ՍԱՄԱ / Սոմալիում Աֆրիկյան միության առաքելություն 

A general pardon that is used in tandem with “legalization” and deals with people who can show residence in a country for which the amnesty is
granted, despite the fact that such residence was illegal.

Ընդհանուր ներում, «կանոնականացում» կամ «օրինականացում», որը կիրառվում է այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կարող են այն երկրում բնակության մասին վկայող ապացույց ներկայացնել, որտեղ շնորհվում է համաներումը՝ չնայած այն փաստին, որ նման բնակությունն անօրինական է եղել։

AMRO / WHO Region of the Americas 
ԱՀԿ-ի Ամերիկայի տարածաշրջան 

AMU / Arab Maghreb Union 
ԱՄՄ / Արաբական Մաղրիբի միություն 

An examination of a situation, its elements and their relations.

Methods used to process and analyze information.

Մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են գնահատման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունը գործի մեջ դնելու և մեկնաբանելու համար:

ANC / Antenatal Care 
նախածննդյան (անտենատալ) խնամք