EN | AM
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

agreed priority 
համաձայնեցած գերակայություն 

A mutual understanding (written or unwritten) between two or more parties intended to have a legally binding character.

Երկու կամ ավելի կողմերի միջև իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող փոխըմբռնում (գրավոր կամ բանավոր)։

Agreement Governing Activities of States on the Moon and Other Cestial Bodies (Moon Agreement) 
Լուսնի և այլ երկնային մարմինների վրա պետությունների գործունեության կանոնակարգման մասին համաձայնագիր (Լուսնի մասին համաձայնագիր) 

Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area 
Սև ծովում, Միջերկրական ծովում և Մերձատլանտյան տարածքում կետանմանների պահմպանման մասին համաձայնագիր 

Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas 
Բալթիկ և Հյուսիսային ծովում փոքր կետանմանների պահպանման մասին համաձայնագիր 

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astranauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 
Տիեզերագնացների համար փրկարարական աշխատանքների իրականացման, տիեզերագնացների վերադարձման և տիեզերք ուղարկված սարքերի վերադարձման մասին համաձայնագիր 

agricultural census 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 

AI / Amnesty International 
ԱԻ / Ամնեսթի ինթերնեշնլ իրավապաշտպան կազմակերպություն 

Aichi Biodiversity Targets 
Կենսաբազմազանության վերաբերյալ Այիչիի նպատակային խնդիրներ 

aid programme 
աջակցության ծրագիր 

aid worker 
մարդասիրական օգնության ոլորտի աշխատակից 

AIDS / Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ՁԻԱՀ / Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ 

AIDS response 
ՁԻԱՀ-ին հակազդում 

AIDS response 
ՁԻԱՀ-ին հակազդում 

Although “the person died of AIDS” is commonly said or written, actually people do not die of AIDS, they die of HIV-related or AIDS-related disease. The expression AIDS-related illness can be used if a person has an AIDS diagnosis.

Թեև հաճախ ասվում և գրվում է` մարդը մահացավ «ՁԻԱՀ-ից», իրականում մարդիկ մահանում են ՁԻԱՀ-զուգորդող կամ ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված հիվանդություններից: «ՁԻԱՀ-զուգորդող հիվանդություն» արտահայտությունը կարելի է գործածել, եթե անձի մոտ ախտորոշված է ՁԻԱՀ։

air navigation facility 
օդագնացության սարքավորում 

air safety 
օդային անվտանգություն 

air strike 
օդային ռմբակոծում 

air traffic management 
օդային ուղիների կառավարում 

air-defence system 
օդային պաշտպանության համակարգ