EN | AM

Թափուր աշխատատեղեր

Վերնագիր Վերջնաժամկետ
UNHCR Armenia: Call for applications for General Service Group 2 status 31 July 2023 Մանրամասներ ⟩
UNDP Armenia: Database Specialist 10 March 2021 Մանրամասներ ⟩
UNDP Armenia: National Expert on Anticorruption 08 March 2021 Մանրամասներ ⟩
UNDP Armenia: National Expert on Finance in the Sector of Energy 04 March 2021 Մանրամասներ ⟩
UNDP Armenia: Local Expert to Elaborate Action Plan on Women Empowerment in Public Administration 28 February 2021 Մանրամասներ ⟩
UNDP Armenia: Local Expert in Human Resources Management within the Civil Service 28 February 2021 Մանրամասներ ⟩