EN | AM

XVII. Շրջակա միջավայր


 

1. Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին Կոնվենցիա 

Ընդունվել է` 30 նոյեմբերի 1979թ., ուժի մեջ է մտել` 16 մարտի 1983թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ փետրվարի 21, 1997թ.

2. Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին 1979թ. կոնվենցիային կից Արձանագրություն ծանր մետաղների վերաբերյալ 

Ընդունվել է` 24 հունիսի 1998թ., ուժի մեջ է մտել` 29 դեկտեմբերի 2003թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  դեկտեմբերի 18, 1998թ.

3. Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին 1979թ. կոնվենցիային կից Արձանագրություն կայուն օրգանական աղտոտիչների վերաբերյալ 

Ընդունվել է` 24 հունիսի 1998թ., ուժի մեջ է մտել` 29 դեկտեմբերի 2003թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  դեկտեմբերի 18, 1998թ.

4. Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին 1979թ. կոնվենցիային կից Արձանագրություն օքսիդացման, ջրերի աղտոտման և երկրի մակարդակի օզոնային շերտի նվազեցման վերաբերյալ 

Ընդունվել է` 30 նոյեմբերի 1999թ., ուժի մեջ է մտել` 17 մայիսի 2005թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  դեկտեմբերի 1, 1999թ.

5. Օզոնային շերտի պահպանության մասին Վիեննայի կոնվենցիա 

Ընդունվել է` 22 մարտի 1985թ., ուժի մեջ է մտել` 22 սեպտեմբերի 1988թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հոկտեմբերի 1, 1999թ.

6. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրություն 

Ընդունվել է` 16 սեպտեմբերի 1987թ., ուժի մեջ է մտել` 1 հունվարի 1989թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հոկտեմբերի 1, 1999թ.

7. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության ուղղում 

Ընդունվել է` 29 հունիսի 1990թ., ուժի մեջ է մտել` 10 օգոստոսի 1992թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ նոյեմբերի 26, 2003թ.

8. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրութան մոնրեալյան փոփոխություն 

Ընդունվել է` 25 նոյեմբերի 1992թ., ուժի մեջ է մտել` 1 հունվարի 1999թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ նոյեմբերի 26, 2003թ.

9. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության մոնրեալյան փոփոխություն
ընդունված անդամ երկրների կողմից 9-րդ հանդիպման ընթացքում

Ընդունվել է` 17 սեպտեմբերի 1997թ., ուժի մեջ է մտել` 10 նոյեմբերի 1999թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 18, 2008թ.

10. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրութան պեկինյան փոփոխություն

Ընդունվել է` 3 դեկտեմբերի 1999թ., ուժի մեջ է մտել` 25 փետրվարի 2002թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 18, 2008թ.

11. Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին Բազելյան կոնվենցիա

Ընդունվել է` 22 մարտի 1989թ., ուժի մեջ է մտել` 5 մայիսի 1992թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հոկտեմբերի 1, 1999թ.

12. Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 25 փետրվարի 1991թ., ուժի մեջ է մտել` 10 սեպտեմբերի 1997թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ փետրվարի 21, 1997թ.

13. Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա  միջավայրի վրա  ազդեցության  գնահատման մասին կոնվենցիայի ռազմավարական  էկոլոգիական  գնահատման  մասին արձանագրություն

Ընդունվել է` 5 հունիսի 2003թ., ուժի մեջ է մտել` 11 հուլիսի 2010թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունվարի 24, 2011թ.

14. Անդրսահմանային գետերի և միջազգային լճերի պահպանման և օգտագործման մասին 1992թ. կոնվենցիային կից ջրի և առողջության վերաբերյալ արձանագրություն

Ընդունվել է` 17 հունիսի 1999թ., ուժի մեջ է մտել` 4 օգոստոսի 2005թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  հունիսի 17, 1999թ.

15. Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 17 մարտի 1992թ., ուժի մեջ է մտել` 19 ապրիլի 2000թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ փետրվարի 21, 2000թ.

16. ՄԱԿ-ի շրջանակային Կոնվենցիա կլիմայի փոփոխության մասին

Ընդունվել է` 9 մայիսի 1992թ., ուժի մեջ է մտել` 21 մարտի 1994թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մարտի 14, 1993թ.

17. Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային կից Կիոտոյի արձանագրություն

Ընդունվել է` 11 դեկտեմբերի 1997թ., ուժի մեջ է մտել` 16 փետրվարի 2005թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ ապրիլի 25, 2003թ.

18. Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիային կից   Կիոտոյի արձանագրության հավելված Բ-ի փոփոխություն

Ընդունվել է` 11 դեկտեմբերի 1997թ., դեռ ուժի մեջ չէ, 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝ նոյեմբերի 19, 2008թ.

19. Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 5 հունիսի 1992թ., ուժի մեջ է մտել` 29 դեկտեմբերի 1993թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մայիս 14, 1993թ.

20. Կենսաբանական բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի կենսաբանական անվտանգության մասին Կարթագենյան արձանագրություն

Ընդունվել է` 29 հունվարի 2000թ., ուժի մեջ է մտել` 11 սեպտեմբերի 2003թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ ապրիլի 30, 2004թ.

21. ՄԱԿ-ի կոնվենցիա անապատացման դեմ պայքարի մասին երաշտի  և/կամ անապատացման ենթարկված երկրներում, մասնավորապես, Աֆրիկայում

Ընդունվել է` 14 հոկտեմբերի 1994թ.,ուժի մեջ է մտել` 29 դեկտեմբերի 1996թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝  հուլիսի 2, 1997թ.

22. Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին

Ընդունվել է` 25 հունիսի 1998թ., ուժի մեջ է մտել` 30 հոկտեմբերի 2001թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ օգոսոտոսի 1, 2001թ.

23. Աղտոտող նյութերի արտանետման և փոխադրումների գրանցման մասին արձանագրություն

Ընդունվել է` 21 մայիսի 2003թ., ուժի մեջ է մտել` 8 հոկտեմբերի 2009թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  մայիսի 21, 2003թ.

24. Միջազգային առևտրում որոշակիորեն վտանգավոր քիմիկատների և թունավոր նյութերի վերաբերյալ կարևոր տեղեկությունների վրա հիմնված համաձայնության գործընթացի մասին Ռոտերդամի կոնվենցիա

Ընդունվել է` 10 սեպտեմբերի 1998թ., ուժի մեջ է մտել` 26 փետրվարի 2004թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ նոյեմբերի 26, 2003թ.

25. Օրգանական ծագում ունեցող կայուն աղտոտող նյութերի մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիա

Ընդունվել է` 22 մայիսի 2001թ., ուժի մեջ է մտել` 17 մայիսի 2004թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝  նոյեմբերի 26, 2003թ.

26. Անդրսահմանային գետերի և միջազգային լճերի պահպանման և օգտագործման մասին 1992թ. կոնվենցիային և Արտադրական պատահարների անդրսահմանային ազդեցության մասին 1992թ. կոնվենցիային կից, արտադրական պատահարների անդրսահամանային ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասների փոխհատուցման և քաղաքացիական պատասխանատվության մասին արձանագրություն

Ընդունվել է` 21 մայիսի 2003թ.,  դեռ ուժի մեջ չէ, 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝  մայիսի 21, 2003թ.

27. Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանյան աղտոտվածության մասին 1979թ. կոնվենցիայի՝ Եվրոպայում օդի մասշտաբային աղտոտող նյութերի տարածման մշտադիտարկման և գնահատման երկարաժամկետ ֆինանսավորման համագործակցային ծրագրի արձանագրություններ 

Ընդունվել է` 28 սեպտեմբերի 1984թ.,ուժի մեջ է մտել` 28 հունվարի 1988թ., 
Հայաստանը  վավերացրել է՝  հունվարի 21, 2014թ.

28. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության փոփոխություն

Ընդունվել է` 25 նոյեմբերի 1992թ.,ուժի մեջ է մտել` 14 հունիսի 1994թ.,
Հայաստանը  վավերացրել է՝  նոյեմբերի 26, 2003թ.

29. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության  փոփոխություն

Ընդունվել է` 17 սեպտեմբերի 1997թ., ուժի մեջ է մտել` 10 նոյեմբերի 1999թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ 18 դեկտեմբերի 2008թ.

30. Սնդիկի վերաբերյալ Մինամատայի կոնվենցիա

Ընդունվել է` 10 հոկտեմբերի 2013թ.,  դեռ ուժի մեջ չէ,
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝ 10 հոկտեմեբրի 2013թ.