EN | AM

XVI. Զինաթափում


 

1. Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության միջոցների ռազմական կամ ցանկացած այլ թշնամական օգտագործման   արգելման մասին կոնվենցիա 

Ընդունվել է` 10 դեկտեմբերի 1976թ., ուժի մեջ է մտել` 5 հոկտեմբերի 1978թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝մայիսի 15, 2002թ.

2. Քիմիական զենքի մշակման, արտադրության, կուտակման,  կիրառման արգելման և դրա ոչնչացման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 3 սեպտեմբերի 1992թ., ուժի մեջ է մտել` 29 ապրիլի 1997թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունվարի 27, 1995թ.

3. Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագիր

Ընդունվել է` 10 սեպտեմբերի 1996թ., դեռ ուժի մեջ չէ, 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հուլիսի 12, 2006թ.