EN | AM

XIV. Դաշնագրային իրավունք


 

1. Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի  կոնվենցիա

Ընդունվել է` 23 մայիսի 1969թ., ուժի մեջ է մտել` 27 հունվարի 1980թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մայիսի 17, 2005թ.