EN | AM

XIII. Առևտրային միջնորդություն


 

1. Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 10 հունիսի 1958թ., ուժի մեջ է մտել` 7 հուլիսի 1959թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 29, 1997թ.