EN | AM

XII. Ծովային իրավունք


 

1. Ծովային իրավունքի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

Ընդունվել է` 10 դեկտեմբերի 1982թ., ուժի մեջ է մտել` 16 նոյեմբերի 1994թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեբերի 9, 2002թ. 

2. Ծովային իրավունքի մասին Միավորված ազգերի կազմակերպության 1982 թվականի 
դեկտեմբերի 10-ի Կոնվենցիայի 11-րդ մասի կատարման մասին համաձայնագիր
 

Ընդունվել է` 28 հուլիսի 1994թ., ուժի մեջ է մտել` 26 հուլիսի 1996թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեբերի 9, 2002թ. .