EN | AM

VIII. Տրանսպորտ և հաղորդակցության ուղիներ


 

ա) Մաքսային խնդիրներ

1. Մաքսային կոնվենցիա ՄՃՓ գրքույկի կիրառմամբ բեռների միջազգային փոխադրման մասին

Ընդունվել է` 14 նոյեմբերի 1975թ., ուժի մեջ է մտել` 20 մարտի 1978թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 8, 1993թ.

2. Մաքսային կոնվենցիա բեռնարկղերի մասին (1972թ.)

Ընդունվել է` 2 դեկտեմբերի 1972թ., ուժի մեջ է մտել` 6 դեկտեմբերի 1975թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

3. Միջազգային կոնվենցիա սահմանների վրա բեռների հսկողության իրականացման պայմանների համաձայնեցման մասին

Ընդունվել է` 16 մարտի 1983թ., ուժի մեջ է մտել` 15 հոկտեմբերի 1985թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 8, 1993թ.

 

բ) Ճանապարհային երթևեկություն

4. Կոնվենցիա ճանապարհային երթևեկության մասին

Ընդունվել է` 8 նոյեմբերի 1968թ., ուժի մեջ է մտել` 21 մայիսի 1977թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ փետրվարի 8, 2005թ.

5. Կոնվենցիա բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին

Ընդունվել է` 19 մայիսի 1956թ., ուժի մեջ է մտել` 2 հուլիսի 1961թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

6. Բեռների միջազգային ավտոտրանսպորտային փոխադրումների պայմանագրի մասին կոնվենցիայի արձանագրություն

Ընդունվել է` 5 հուլիսի 1978թ., ուժի մեջ է մտել` 28 դեկտեմբերի, 1980թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

7. Եվրոպական համաձայնագիր միջազգային ավտոճանապարհային փոխադրումներ կատարող տրանսպորտային միջոցների 
անձնակազմի աշխատանքի մասին (AETR)

Ընդունվել է` 1 հուլիսի 1970թ., ուժի մեջ է մտել` 5 հունվարի 1976թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

8. Եվրոպական համաձայնագիր գլխավոր միջազգային ավտոմայրուղիների մասին

Ընդունվել է` 15 նոյեմբերի 1975թ., ուժի մեջ է մտել` 15 մարտի 1983թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

9. Ասիական ավտոմոբիլային մայրուղիների ցանցի մասին միջկառավարական Համաձայնագիր

Ընդունվել է` 18 նոյեմբերի 2003թ., ուժի մեջ է մտել` 4 հուլիսի 2005թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝  հունիսի 6, 2005թ.

 

գ) Երկաթուղային երթևեկություն

10. Միջազգային կոնվենցիա երկաթուղով փոխադրվող բեռների սահմանահատման դյուրացման մասին

Ընդունվել է` 10 հունվարի 1952թ., ուժի մեջ է մտել` 1 ապրիլի 1953թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 9, 2006թ.

11. Ասիական երկաթուղային մայրուղիների ցանցի մասին միջկառավարական համաձայնագիր

Ընդունվել է` 12 ապրիլի 2006թ., ուժի մեջ է մտել` 11 հունիսի 2009թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրվել է՝ 10 նոյեմբերի 2006թ.

 

դ) Ջրային երթևեկություն

12. Ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ծովով ապրանքների միջազգային փոխադրման պայմանագրերի Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիա

Ընդունվել է` 6 մարտի 2009թ., դեռ ուժի մեջ չէ, 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրվել է՝ 29 սեպտեմբերի 2009թ.


Հարակից էջեր