EN | AM

VII. Միջազգային առևտուր և զարգացում


 

1. Գյուղատնտեսական զարգացման համաշխարհային հիմնադրամը ստեղծող համաձայնագիր

Ընդունվել է` հունիսի 13, 1976թ., ուժի մեջ է մտել` նոյեմբերի 30, 1977թ.,  
Հայաստանը վավերացրել է՝  մարտի 23, 1993թ.

2. ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության սահմանադրություն

Ընդունվել է` ապրիլի 8, 1979թ., ուժի մեջ է մտել` հունիսի 21, 1985թ.,  
Հայաստանը վավերացրել է՝  մայիսի 12, 1992թ.

3. Ապրանքների  միջազգային առուվաճառքի  պայմանագրերի  մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

Ընդունվել է` ապրիլի 11, 1980թ., ուժի մեջ է մտել` հունվարի 1, 1980թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 2, 2008թ.

4. Կոնվենցիա դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների տարանցիկ առևտրի մասին

Ընդունվել է` հուլիսի 8, 1965թ., ուժի մեջ է մտել` հունիսի 9, 1967թ.,  
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 2013թ.

5. Դեպի ծով ելք չունեցող երկրների միջազգային հանձնաժողովի ստեղծման բազմակողմանի համաձայնագիր

Ընդունվել է` սեպտեմբերի 24, 2010թ., ուժի մեջ է մտել` սեպտեմբերի 24, 2010թ.,  
Հայաստանը  վավերացրել է՝ նոյեմբերի 19, 2012թ.