EN | AM

VI. Առողջություն


 

1. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանադրություն

Ընդունվել է` հուլիսի 22, 1946թ., ուժի մեջ է մտել` ապրիլի 7, 1948թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մայիսի 4, 1992թ.

2. Ծխախոտի դեմ պայքարի Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շրջանակային կոնվենցիա

Ընդունվել է` մայիսի 21, 2003թ., ուժի մեջ է մտել` փետրվարի 27, 2006թ.,  
Հայաստանը վավերացրել է՝ նոյեմբերի 29, 2004թ.