EN | AM

Գենդերային հարցերի վերաբերյալ ազգային փաստաթղթերի շտեմարան

Ազգային օրենսդրություն

Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների ապահովման մասին ՀՀ օրենք 2013 թթ. 

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը 2010 թ.

ՀՀ Կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման ազգային ծրագիր 2004-2010 թթ.

 

Գենդերային հավասարություն

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության ռազմավարական ծրագիր 2011-2015 թթ. /Անգլերեն/

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության 2015 թ. միջոցառումների ծրագիր

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության 2014 թ. միջոցառումների ծրագիր 

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության 2013 թ. միջոցառումների ծրագիր

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության 2012 թ. միջոցառումների ծրագիր

ՀՀ Գենդերային քաղաքականության 2011 թ. միջոցառումների ծրագիր /Անգլերեն/

 

Գենդերային բռնություն

Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագիր

Ընդդեմ գենդերային բռնության 2015 թ. միջոցառումների ծրագիր 

Ընդդեմ գենդերային բռնության 2014 թ. միջոցառումների ծրագիր

Ըննդեմ գենդերային բռնության 2013 թ. միջոցառումների ծրագիր

Ըննդեմ գենդերային բռնության 2012 թ. միջոցառումների ծրագիր 

Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թ. միջոցառումների ծրագիր

Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թ. ազգային ծրագիր - հավելված

 

Ազգային մեխանիզմ

ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով խորհրդի անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշում 2015թ.

ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով խորհուրդ ստեղծելու և ՀՀ վարչապետի 2000թ. դեկտեմբերի 29-ի N 869 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշում և կանանց ու տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով զբաղվող խորհրդի կազմ 2014թ.

Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատակարգ 2010 թ.

 

 Գենդերային թեմատիկ խմբի (ԳԹԽ) փաստաթղթեր

ԳԹԽ տեխնիկական առաջադրանքի նկարագիր

ԳԹԽ անդամներ

ԳԹԽ 2014-2015 թթ. միասնական աշխատանքային պլան

ԳԹԽ 2012-2013 թթ. միասնական աշխատանքային պլան

ԳԹԽ հանդիպման արդյունքների ամփոփում 2014 թթ.

 

Օգտակար տեղեկատվություն

Գենդեր եզրույթը և դրա օգտագործումը ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի կառույցներում

Գենդերի և գենդերային հավասարության սահմանումները ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում

Գենդերի և գենդերային բաղադրիչ ունեցող կանանց հիմնահարցերի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների ցանկ, ՀՀ 1995-2015 թթ. /Անգլերեն/

Գենդերային  քաղաքականության  2011-2015 թթՌազմավարական ծրագրի և Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թթազգային ծրագրի իրականացման գնահատման զեկույց