EN | AM

IX. Կրթական և մշակութային խնդիրներ


 

1. Միջազգային նշանակության ջրատարածքներիհատկապես ջրային թռչունների բնակության վայրի մասին կոնվենցիա*

Ընդունվել է` 2 փետրվարի 1971թ., ուժի մեջ է մտել` 21 դեկտեմբերի 1975թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. միացել է՝ 6 հուլիսի 1993թ.

2. Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 14 մայիսի 1954թ., ուժի մեջ է մտել` 7 օգոսոտոսի 1956թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 5, 1993թ.

3. Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին արձանագրություն 

Ընդունվել է` 14 մայիսի 1954թ., ուժի մեջ է մտել` 7 օգոսոտոսի 1956թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 5, 1993թ

4. Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ կոնվենցիա

Ընդունվել է` 14 նոյեմբերի 1960թ., ուժի մեջ է մտել` 7 օգոսոտոսի 1956թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 5,1993թ.

5. Մշակութային արժեքների ապօրինի ներմուծումըարտահանումը և դրանց նկատմամբ սեփականության
իրավունքի փոխանցումն արգելելու և կանխելու միջոցների մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 14 նոյեմբերի 1970թ., ուժի մեջ է մտել` 24 ապրիլի 1972թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 5,1993թ.

6. Տարածաշրջանային կոնվենցիա բարձրագույն կրթության բնագավառում ուսումնական դասընթացների
դիպլոմների և գիտական աստիճանների ճանաչման մասին Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում*

Ընդունվել է` 16 դեկտեմբերի 1983թ., ուժի մեջ է մտել` 23 հոկտեմբերի 1985թ.,
Հայաստանի մասնակցությունը. միացել է՝ 5 սեպտեմբերի 1993թ.՝ Իրավահաջորդության  մասին ծանուցում

7. Տարածաշրջանային կոնվենցիա բարձրագույն կրթության բնագավառում ուսումնական դասընթացներիդիպլոմների 
և գիտական աստիճանների ճանաչման մասին եվրոպական տարածաշրջանին պատկանող երկրներում* 

Ընդունվել է` 21 դեկտեմբերի 1979թ., ուժի մեջ է մտել` 23 նոյեմբերի 1961թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. միացել է՝ 5 սեպտեմբերի 1993թ.՝ Իրավահաջորդության  մասին ծանուցում

8. Մշակութային և բնության համաշխարհային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 16 նոյեմբերի 1972թ., ուժի մեջ է մտել` 17 դեկտեմբերի 1975թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ դեկտեմբերի 5,1993թ.

9. Արբանյակային ճանապարհով փոխանցվող ծրագիր կրող ազդանշանների բաշխման մասին կոնվենցիա*

Ընդունվել է` 21 մայիսի 1974թ., ուժի մեջ է մտել` 25 օգոստոս 1979թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. միացել է՝ 13 սեպտեմբերի 1993թ.

10. Եվրոպական տարածաշրջանում բարձրագույն կրթությանը վերաբերող որակավորումների ճանաչման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 11 ապրիլի 1997թ., ուժի մեջ է մտել` 1 փետրվարի 1999թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ մարտի 11, 2005թ.

11. Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թՀաագայի կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրություն

Ընդունվել է` 21 մարտի 1999թ., ուժի մեջ է մտել` 9 մարտի 2004թ., 
Հայաստանի վավերացրել է՝ մարտի 11, 2005թ.

12. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 17 հոկտեմբերի 2003թ., ուժի մեջ է մտել` 20 ապրիլի 2006թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ օգոստոսի 11, 2006թ. 

13.  Մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության և խրախուսման մասին կոնվենցիա 

Ընդունվել է` 20 հոկտեմբերի 2005թ, ուժի մեջ է մտել` 18 մարտի 2007թ., 
Հայաստանը  վավերացրել է՝մայիսի 27, 2007թ.

14. Սպորտում դոպինգի դեմ պայքարի մասին միջազգային կոնվենցիա

Ընդունվել է` 19 հոկտեմբերի 2005թ., ուժի մեջ է մտել` 1 փետրվարի 2007թ., 
Հայաստանի վավերացրել է՝ ապրիլի 1, 2010թ.

15. Կրթական, գիտական և մշակութային բնույթի նյութերի ներմուծման մասին համաձայնագիր

Ընդունվել է` 22 նոյեմբերի 1950թ., ուժի մեջ է մտել` 21 մայիսի 1952թ., 
Հայաստանը  վավերացրել է՝ օգոստոսի 23, 2010թ.

16. Միջազգային կոնվենցիա կատարողներիհնչյունագրեր արտադրողների և հեռարձակող կազմակերպությունների պահպանության մասին

Ընդունվել է` 26 հոկտեմբերի 1961թ., ուժի մեջ է մտել` 18 մայիսի 1964թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունվարի 31, 2003թ.

17.  Հնչյունագրեր արտադրողներին իրենց հնչյունագրերը անօրինական կրկնօրինակումից պաշտպանելու մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 21 հոկտեմբերի 1971թ., ուժի մեջ է մտել` 18 ապրիլի 1973թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունվարի 31, 2003թ.

18. 1950թնոյեմբերի 22-ի արձանագրություն կրթականգիտական և մշակութային նյութերի ներմուծման համաձայնագրի մասին

Ընդունվել է` 26 նոյեմբերի 1976թ., ուժի մեջ է մտել` 2 հունվարի 1982թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ փետրվարի 23, 2011թ.