EN | AM

IV. Փախստականներ և քաղաքացիություն չունեցող անձինք


 

1. Փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` հուլիսի 28, 1951թ., ուժի մեջ է մտել` ապրիլի 23, 1954թ.,  
Հայաստանը վավերացրել է՝ հուլիսի 6, 1993թ.

2. Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` սեպտեմբերի 28, 1954թ., ուժի մեջ է մտել` հունիսի 6, 1960թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մայիսի 18, 1994թ.

3. Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` օգոստոսի 30 1961թ., ուժի մեջ է մտել` դեկտեմբերի 13, 1975թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ մայիսի 18, 1994թ.

4. Փախստականների կարգավիճակի մասին արձանագրություն

Ընդունվել է` հունվարի 31, 1967թ., ուժի մեջ է մտել` հոկտեմբերի 4, 1967թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ հուլիսի 6, 1993թ.