EN | AM

III. Մարդու իրավունքներ


 

1.  Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին  

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 9, 1948թ., ուժի մեջ է մտել` հունվարի 12, 1951թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հոնլիսի 23, 1993թ.

2.  Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին  միջազգային կոնվենցիա  

Ընդունվել է` մարտի 7, 1966թ., ուժի մեջ է մտել` հունվարի 4, 1969թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

3. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

Ընդունվել է` մարտի 7, 1966թ., ուժի մեջ է մտել` հունվարի 3, 1976թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ.

4. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր

Ընդունվել է` մարտի 26, 1967թ., ուժի մեջ է մտել` մարտի 23, 1976թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

5. Քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրին կից կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 16, 1966թ., ուժի մեջ է մտել` մարտի 23, 1976թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

6. Պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ  ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 10, 2008թ., ուժի մեջ է մտել` մայիսի 5, 2013թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

7. Ապարտեիդի հանցագործությունն արգելելու և պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիա

Ընդունվել է` նոյեմբերի 26, 1968թ., ուժի մեջ է մտել` նոյեմբերի 11, 1970թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

8. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` նոյեմբերի 26, 1968թ., ուժի մեջ է մտել` հուլիսի 18, 1976թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ.

9. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրութուն

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 18, 1979թ., ուժի մեջ է մտել` սեպտեմբերի 3, 1981թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 14, 2006թ.

10. Խոշտանգումների և այլ դաժանանմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող  վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 18, 1979թ., ուժի մեջ է մտել` դեկտեմբերի 22, 2000թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 13, 1993թ.

11. Խոշտանգումների և այլ դաժանանմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող  վերաբերմունքի կամ պատժի 
դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 10, 1984թ., ուժի մեջ է մտել` հուլիսի 26, 1987թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 14, 2006թ.

12. Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 18, 2002թ., ուժի մեջ է մտել` հունիսի 22, 2006թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

13. Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիային կից ` զինված հակամարտություններին երեխաների մասնակցությանը վերաբերող կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` նոյեմբերի 20, 1989թ., ուժի մեջ է մտել` սեպտեմբերի 2, 1990թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 30, 2005թ.

14. Երեխայի իրավունքների մասին  ՄԱԿ-ի կոնվենցիայյիմանկավաճառությաներեխաների մարմնավաճառության և մանկական 
պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` մայիսի 25, 2000թ., ուժի մեջ է մտել` հունվարի 12, 2002թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 30, 2005թ.

15. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա

Ընդունվել է` 25 մայիսի 2000թ., ուժի մեջ է մտել` փետրվարի 12, 2002թ.,
Հայաստանը վավերացրել է՝ սեպտեմբերի 22, 2010թ.

16. Բռնությամբ անհետացած բոլոր անձանց պաշտպանության մասին միջազգային կոնվենցիա

Ընդունվել է` 8 փետրվարի 2007թ., ուժի մեջ է մտել` մայիսի 3, 2008թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝  հունիսի 24, 2011թ.

17. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` դեկտեմբերի 10, 2008թ., ուժի մեջ է մտել` մայիսի 3, 2013թ.,
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝ սեպտեմբերի 29, 2009թ.

18. Հաշմանդամություն ունեցող  անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրություն

Ընդունվել է` 13 դեկտեմբերի 2006թ., ուժի մեջ է մտել` մայիսի 3, 2008թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝ մարտի 30, 2007թ.

19. Բոլոր միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիա

Ընդունվել է` 18 դեկ. 1990թ., ուժի մեջ է մտել` հուլիսի 1, 2003թ., 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրել է՝ սեպտեմբեր 26, 2013թ.