EN | AM

II. Արտոնություններ և անձեռնմխելիություն, դիվանագիտական և հյուպատոսական հարաբերություններ


   

1. Միավորված ազգերի կազմակերպության արտոնությունների և անձեռնմխելությունների մասին  կոնվենցիա

Ընդունվել է` փետրվարի 13, 1946թ., ուժի մեջ է մտել՝ սեպտեմբերի 17, 1946թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ ապրիլի 29, 2004թ.

2. Դիվանագիտական կապերի մասին Վիեննայի կոնվենցիա

Ընդունվել է` ապրիլի 18, 1961թ., ուժի մեջ է մտել` ապրիլի 24, 1964թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.

3. Հյուպատոսական կապերի մասին Վիեննայի կոնվենցիա

Ընդունվել է՝ ապրիլի 24, 1963թ., ուժի մեջ է մտել` մարտի 19, 1967թ., 
Հայաստանը վավերացրել է՝ հունիսի 23, 1993թ.