EN | AM

I. ՄԱԿ-ի հիմնադիր փաստաթղթերը


 

1. ՄԱԿ-ի կանոնադրություն

2. Արդարադատության միջազգային դատարանի կանոնադրություն

3. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր 

4. ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում առկա պարտավորությունների ընդունման հռչակագրեր  
(Երկրների անդամակցությունը ՄԱԿ-ին` Կանոնադրության  4-րդ հոդվածին համապատասխան)

Ընդունվել է՝ հոկտ. 24, 1945թ., ուժի մեջ է մտել՝ հոկտ. 24, 1945թ. , անդամ երկրներ՝ 144 
Հայաստանի մասնակցությունը. ստորագրում՝ մարտի 2, 1992թ., գրանցում՝ մարտի 2, 1992թ,
Ընդհանուր վեհաժողովի բանաձևի համար` 46/227, գրանցման համար` 28686, պայմանագրային շարքի հատոր` 1668, պայմանագրային շարքի էջ` 201