EN | AM

A person, typically a spouse or minor child, who might receive immigration status on the basis of another’s application. Contrast “principal applicant.”

Սարքավորում (ստացիոնար կամ շարժական), որն օգտագործվում է փակ կոնտեյներներում, ինչպես օրինակ՝ երկաթուղային վագոնում կամ բեռնատարի թափքում ածխաթթու գազի առկայությունը որոշելու համար։ Այդ սենսորներն օգտագործվում են՝ մարդկանց կողմից սահմանը լատենտային կերպով անցնելու հանգամանքը ստուգելու համար։

Equipment (either stationary or portable) used to determine whether carbon dioxide is present in a closed container, such as a railway car or the back of a truck. Such sensors are used to determine whether persons are being moved clandestinely across a border.

ածխածնի կլանում 
sequestering carbon 

ականազերծում 
demining 

ականազերծում, ականների հայտնաբերում և վտանգազերծում 
mine clearance 

Ականների արգելման մասին կոնվենցիա 
Mine-Ban Convention 

Ականների եւ պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների վտանգի վերացման հարցերով ՄԱԿ-ի համաշխարհային պաշտպան 
UN global advocate for the elimination of mines and explosive hazards 

ԱԿԴՓ / դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ (պատվաստանյութ) 
DTP / Diphtheria Tetanus Pertussis (vaccine) 

ակլամացիա (պարզ հավանություն) 
acclamation 

ԱԿԽ / Աֆրիկյան, Կարիբյան ավազանի և Խաղաղօվկիանոսյան երկրների խումբ 
ACP / African, Caribbean and Pacific Group of States 

Բարոյամշակութային արժեհամակարգի տարրերի (գաղափարների, բառերի, արժեքների, նորմերի, վարքագծի, ինստիտուտների) փոփոխություններ, որոնք առաջանում են տարբեր խմբերի մշակույթների միջև ուղղակի և շարունակական շփումների, հատկապես՝ միգրացիոն տեղաշարժերի կամ տնտեսական բնույթի փոխանակումների արդյունքում։ Ակկուլտուրացիան կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ որևէ խումբ որդեգրում է հանրային կյանքում հասարակության մեջ գերիշխող մշակույթի առանձնահատկությունները՝ միևնույն ժամանակ մասնավոր միջավայրում պահպանելով սեփական մշակույթը։

The progressive adoption of elements of a foreign culture (ideas, words, values, norms, behaviour, institutions) by persons, groups or classes of a given culture. The partial or total adaptation is caused by contacts and interactions between different cultures through migration and trade relations.

ԱԿՊԿ / Արևելյան կարիբյան պետությունների կազմակերպություն 
OECS / Organization of Eastern Caribbean States 

ահաբեկչական հարձակում 
terrorist attack 

Ահաբեկչության դեմ պայքարի իրականացման աշխատանքային խումբ 
Counter-Terrorism Implementation Task Force 

Ահաբեկչության դեմ պայքարի կոմիտե 
Counter-Terrorism Committee 

Միջազգային իրավունքում համընդհանուր ճանաչում գտած սահմանման բացակայության պայմաններում, «ահաբեկչություն» տերմինը կարող է սահմանվել որպես հանրությանն ահաբեկելու համար նախատեսված միտումնավոր և պարբերական գործողությունների կատարում՝ որպես որոշակի նպատակներին հասնելու միջոց։ Ահաբեկչություն կարող է համարվել ինքնուրույն կամ պետության աջակցությամբ գործող անձի կամ անձանց խմբի կողմից կատարվող գործողությունը։ Այն կարող է լինել նաև պետության կողմից՝ բնակչության դեմ (մարդու իրավունքների խախտումներ, ինչպես, օրինակ՝ հարկադիր աշխատանք, վտարում և այլն)։ «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայով (1999 թ.) «ահաբեկչություն» է որակվում «ցանկացած արարք, որն ուղղված է քաղաքացիական անձին կամ զինված հակամարտությունների ժամանակ ռազմական գործողություններին ակտիվորեն չմասնակցող անձին մահ կամ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելուն, երբ այդպիսի արարքի նպատակն իր բնույթով և համատեքստով բնակչությանն ահաբեկելը կամ կառավարությանը կամ միջազգային կազմակերպությանն ստիպելն է որևէ գործողություն կատարել կամ ձեռնպահ մնալ դրա կատարումից» (2(1)(բ) հոդված)։

Any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature and context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing an act (Art. 2(1)(b), International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999).

ԱՀԿ / Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 
WTO / World Trade Organization 

ԱՀԿ / Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
WHO / World Health Organization 

The process in which non-member nations of the world enter into bilateral and multilateral talks with the members of the World Trade Organization to become a member and benefit from globalization of trade and services.