EN | AM

ջերմոցային գազեր 
GHG / greenhouse gases 

ջերմոցային գազերի արտանետումներ 
emission of greenhouse gases 

ՋՌԻԿ / ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում 
IWRM / Integrated Water Resources Management 

ջրաբաշխիչ հանգույց 
standpipe 

ջրաճահճային տարածք 
wetland 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ 
water supply and sanitation system 

Ընդհանուր իմաստով՝ ««ջրային փոխադրամիջոց» բառն ընդգրկում է լողացող միջոցների բոլոր տեսակները, ներառյալ՝ ոչ ջրատար տեսակի նավերը և հիդրոինքնաթիռները, որոնք օգտագործվում են կամ կարող են օգտագործվել որպես ջրի վրայով փոխադրման միջոց» («Ծովում գտնվող նավերի բախումը կանխարգելող միջազգային կանոնների մասին» 1972 թ. կոնվենցիայի 3-րդ նորմ)։ Այս ընդհանուր սահմանմանը զուգահեռ՝ միջազգային կոնվենցիաներում առաջարկվում են շատ տարբեր սահմանումներ՝ կախված տվյալ կոնվենցիայի նպատակից: «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտներին անօրինական ներս բերելու դեմ» 2000 թ. արձանագրության 3(դ) հոդվածի համաձայն՝ «ջրային փոխադրամիջոց» նշանակում է. «ցանկացած տեսակի լողացող միջոցներ, ներառյալ՝ ոչ ջրատար տեսակի նավերը և հիդրոինքնաթիռները, որոնք օգտագործվում են կամ կարող են օգտագործվել որպես ջրի վրայով փոխադրման միջոց, բացառությամբ ռազմանավերի, օժանդակ ռազմածովային նավերի կամ այլ նավերի, որոնք պատկանում են պետությանը կամ շահագործվում են նրա կողմից և համապատասխան պահին օգտագործվում են միայն պետական ոչ առևտրային ծառայության մեջ»։

Any type of water craft, including non-displacement craft and seaplane, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service (Art. 3(d), Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 2000).

ջրառ 
water extraction 

ջրի պակասի պատճառած լարվածություն 
water stress 

ջրծաղիկ 
smallpox 

ջրհեղեղների վտանգին ենթակա տարածք 
flood-prone area