EN | AM

«Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիայի (2000 թ.) լրացուցիչ արձանագրություններ. «Ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտներին մաքսանենգ ճանապարհով տեղափոխման դեմ» 2000 թ. արձանագրություն, «Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման, արգելման և պատժելու մասին» 2000 թ. արձանագրություն, և «Հրազենի, ռազմամթերքի և հարակից նյութերի անօրինական արտադրության և շրջանառության դեմ» 2001 թ. արձանագրություն։

Supplementary protocols to the Convention against Transnational Organized Crime (2000): Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; and Protocol against the Manufacturing of and Traf- ficking in Illicit Firearms, Ammunition and Related Materials.

ՊԱԿ / Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպություն 
PLO / Palestine Liberation Organization 

պակտ 
pact 

պակտ 
pact 

պահոց 
depository 

Միջազգային բնույթի զինված ընդհարումների ժամանակ գործող իրավունքում՝ պաշտպանության տակ գտնվող անձինք կամ, երբեմն, չեզոք քաղաքացիական անձինք, որոնք, անվտանգության առաջնային անհրաժեշտության նկատառումներով, կալանքի տակ են պահվում հակամարտության կողմ հանդիսացող պետության կողմից։ 

Պաղեստինի ժողովրդի անօտարելի իրավունքների իրականացման հարցերի կոմիտե 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People 

Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողով 
United Nations special Committee on Palestine 

«Պետությունների միջև գրավոր կնքված և միջազգային իրավունքով կարգավորվող միջազգային համաձայնագիր՝ անկախ այն հանգամանքից, թե այն ներառված է մեկ կամ երկու, կամ միմյանց հետ կապված մի քանի փաստաթղթերում, ինչպես նաև անկախ դրա կոնկրետ անվանումից» («Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի 1969 թ. կոնվենցիայի 2.1(1)(ա) հոդված)։

An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (Art. 2.1(a) Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969).

Պայմանադիր կողմի միջոցով` ամրագրված ժամանակահատվածում կոնկրետ նպատակի համար տրամադրվող աշխատանք։

An informal term used to designate a body whose mandate is to examine compliance by States parties with one of the United Nations treaties or conventions, e.g. the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Human Rights Committee, the Committee against Torture, and the Committee on the Rights of the Child

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

Ընդհանուր իմաստով՝ դիրքորոշումների համընկնում։ Միջազգային հանրային իրավունքում այս տերմինն օգտագործվում է որպես պայմանագրի և կոնվենցիայի հոմանիշ։ 

See treaty

Համաճարակ, որն ընդգրկում է մի քանի երկրների, մայրցամաքների կամ ողջ երկրագնդի բնակչությունը: «Պանդեմիա» եզրը նախընտրելի է գործածել համաշխարհային մասշտաբով հիվանդության մասին խոսելիս, իսկ երկրի կամ տարածաշրջանի մակարդակներում կիրառելի է «համաճարակ» տերմինը:

A disease that spreads across an entire region, continent or the whole world. Preferred usage is to write “pandemic” when referring to global disease and to use “epidemic” when referring to country or regional level. For simplicity, UNAIDS often uses “epidemic”, see EPIDEMIC.

պաշարների սպառման ցուցանիշ 
material footprint 

պաշտոնական hամաձայնություն, համաձայնագիր 
accord 

A conference or meeting (including informal consultations) convened by or on behalf of a calendar body, which may also be termed a formal meeting, during which the body concerned makes use of conference services in accordance with its entitlement. The proceedings of the official meetings of some bodies, upon decision by the General Assembly and as part of the body’s entitlement, are recorded in PVs (verbatim records) or SRs (summary records).

պաշտոնակատար 
օfficer-in-charge 

Անձ, որը քաղաքացիական դատավարությունում հանդես է գալիս որպես պատասխանող, իսկ քրեական դատավարությունում՝ որպես մեղադրյալ։ 

A person sued in a civil proceeding or accused in a criminal proceeding.

Զինված ընդհարման ժամանակ այն քաղաքացիները, ովքեր թշնամի պետության մարտիկները չեն, սակայն գտնվում են պատերազմող պետության տարածքում կամ այդպիսի պետության կողմից օկուպացված տարածքում։ Պաշտպանության տակ գտնվող անձինք այդ տարածքը լքելու իրավունք ունեն, քանի դեռ նրանց մեկնումը չի հակասում պատերազմող պետության ազգային շահերին։ Պատերազմող պետություններն իրավասու են, անվտանգության նկատառումներով, սահմանափակելու պաշտպանության տակ գտնվող անձանց տեղաշարժվելու ազատությունն այնպիսի միջոցներ սահմանելու միջոցով, ինչպիսիք են օրինակ՝ հիմնական բնակության վայրի փոփոխությունն արգելելը, որոշակի գոտիներ մուտք գործելն արգելելը, ինչպես նաև որոշակի հանգամանքներում ճանապարհորդելն արգելելը, տնային կալանք և ներկալում նախատեսող միջոցները։

Persons accorded protection under International Humanitarian Law, who take no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

««Պաշտպանություն» հասկացության մեջ ներառված են անհատի իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքն ապահովող բոլոր գործողությունները՝ իրավունքի համապատասխան ճյուղերի տառին ու ոգուն համապատասխան, այսինքն՝ մարդու իրավունքների ոլորտում գործող իրավունք, միջազգային մարդասիրական իրավունք և փախստականների իրավունք։ Մարդու իրավունքների հարցերով կազմակերպությունները և մարդասիրական կազմակերպությունները պետք է իրականացնեն այդ գործողություններն անաչառորեն (բայց ոչ ռասայական, ազգային կամ էթնիկական ծագման, լեզվի կամ սեռի հիմքով)» (Միջգերատեսչական մշտական կոմիտե)։

Կազմակերպության կողմից որևէ անձին կամ խմբին տրամադրված պաշտպանություն՝ կամ միջազգային փաստաթղթային գործիքներով վերապահված մանդատին համապատասխան՝ միջազգային սովորութային իրավունքի կիրառմամբ, կամ էլ կազմակերպության գործողություններով վերապահված մանդատին համապատասխան: Այդպիսի պաշտպանության նպատակն է ապահովել հարգանքն այն իրավունքների նկատմամբ, որոնք սահմանված են «Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 թ. կոնվենցիայով, Ժնևի 1949 թ. կոնվենցիաներով և 1977 թ. արձանագրություններով, ինչպես նաև պահպանել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախաձեռնության իրավունքը, ապահովել Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներով, մարդու իրավունքները կարգավորող փաստաթղթային գործիքներով նախատեսված դե ֆակտո պաշտպանությունը։

All activities aimed at obtaining respect for individual rights in accordance with the letter and spirit of the relevant bodies of law (namely, Human Rights Law, International Humanitarian Law, Migration Law and Refugee Law).

պաշտպանություն (շահերի, գաղափարի), քարոզչություն 
advocacy 

պառկելախոց 
bed sore 

The EVM initiative provides materials and tools needed to monitor and assess vaccine supply chains and help countries to improve their supply chain performance.

պատասխանատու անձ, տեղական համակարգող 
focal point 

Within the human-rights context exists the distinction between responsibilities and obligations. States have human rights obligations whereas all individuals have human rights responsibilities. 

Անձ, որից պահանջվում է պատասխանել քաղաքացիական հայցով ներկայացված բողոքին։

A person required to answer a complaint filed in a civil suit.

Done at Washington on 19 June 1970, amended on 28 September 1979, modified on 3 February 1984 and 3 October 2001.
In force from 1 April 2002.

Պատերազմական հանցագործություններ են համարվում պատերազմի օրենքների կամ սովորույթների խախտումները: Այդ հանցագործությունները ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում Ժնևի 1949 թ. կոնվենցիաների դրույթների ծանր խախտումներով՝ ներառյալ կանխամտածված սպանությունը, խոշտանգումը, անմարդկային վերաբերմունքը, այն անձանց ապօրինի կալանքը կամ վտարումը, որոնք այլևս չեն մասնակցում ռազմական գործողություններին, ինչպես նաև Ժնևի 1949 թ. չորս կոնվենցիայով պաշտպանվող ունեցվածքի կործանումն ու յուրացումը: Պատերազմական հանցագործություններ կարող են կատարվել քաղաքացիական կամ ռազմական անձնակազմերի կողմից: 

Grave breaches of the 1949 Geneva Conventions, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention, committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes, including:

  • Wilful killing;
  • Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
  • Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or heath;
  • Extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
  • Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
  • Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
  • Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
  • Taking of hostages.

Պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետի չկիրառելիության մասին կոնվենցիա 
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity 

A state is obliged: not to deny access to food to its own population and make sure that they do not starve at the very least; and to provide food for those who are in danger of starving. In addition, international humanitarian law (the branch of international law governing armed conflicts and other related situations), expressly prohibits starvation of civilians, as a method of warfare.

A collective term for explosive devices left after a period of conflict. ERW have been divided into four major threat areas: (OCHA)
- mines and unexploded ordnance contamination on the ground
- abandoned armoured fighting vehicles
- small arms and light weapons, including limited ammunition and explosives in the
possession of civilians and non-State actors, and/or
- abandoned and/or damaged/disrupted stockpiles of ammunition and explosives

պատերազմող, հակամարտող կողմեր 
warring parties 

Պատիժ։ Միգրացիայի համատեքստում՝ պատժամիջոցը սովորաբար ենթադրում է տուգանք, սակայն կարող է լինել նաև հետագա մուտքի արգելք։

պատժամիջոց 
sanction 

պատժամիջոցներ կիրառել 
imposing sanctions (on) 

պատժամիջոցների ենթարկված պետություն 
sanctioned state 

Իրավական ընթացակարգերի իրականացումը համընդհանուր ճանաչում գտած կանոններով և մասնավոր իրավունքների, այդ թվում՝ ծանուցման իրավունքի և դատարանում կամ գործը լուծելու լիազորություն ունեցող վարչական մարմնում արդար քննության իրավունքի պաշտպանությունն ու իրականացումն ապահովող սկզբունքներով։

The conduct of legal proceedings according to generally accepted rules and principles providing for the protection and enforcement of private rights, including notice and the right to a fair hearing before the court or administrative agency with the power to decide the case.

պատվաստանյութի ժամանման վերաբերյալ զեկույց 
VAR / Vaccine Arrival Report 

Պատվաստանյութի միջոցով կանխարգելելի հիվանդություններ և իմունիզացիա (ծրագիր Եվրոպայում) 
VPI / Vaccine Preventable Diseases and Immunization (programme in EURO) 

 Adverse event following immunization is any untoward medical occurrence which follows immunization and which does not necessarily have a causal relationship with the usage of the vaccine. If not rapidly and effectively dealt with, can undermine confidence in a vaccine and ultimately have dramatic consequences for immunization coverage and disease incidence.

պարբերականություն 
periodicity 

Պարենային անապահովությունն առկա է, երբ մարդկանց համար ազատ մատչելի չէ աճի, զարգացման, ինչպես նաև ակտիվ ու առողջ կյանք վարելու համար բավարար քանակությամբ անվտանգ և սննդարար պարենամթերքը: 

When people lack secure access to sufficient amounts of safe and nutritious food for normal growth and development, and an active and healthy life. Food insecurity may be caused by the unavailability of food, insufficient purchasing power, inappropriate distribution, or inadequate use of food at the household level.

Պարենային ապահովությունն առկա է, երբ մարդկանց համար ֆիզիկական, սոցիալական և տնտեսական առումով մատչելի է իրենց կարիքներին և նախասիրություններին համապատասխան ակտիվ և առողջ կյանք վարելու համար բավարար քանակությամբ անվտանգ և սննդարար պարենամթերքը։

When all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. This definition includes the following three key dimensions of food security: sufficient availability of food; adequate access to food; and appropriate utilization of food.

The selection of a random number of families at a distribution site; their rations are weighed and the results are compared with the planned ration and the family size on the beneficiary document (e.g. ration card).

պարենային զամբյուղի մոնիտորինգ 
FBM / Food basket monitoring 

Պարենի եւ գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների միջազգային պայմանագիր 
ITPGRFA / International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Պարենի եւ գյուղատնտեսության համար բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման եւ կայուն օգտագործման գործողությունների համաշխարհային ծրագիր (ԳՀԾ) 
Global Plan of Action (GPA) for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

Պարենի համաշխարհային անվտանգության մասին հռչակագիր և գործողությունների ծրագիր 
Declaration and Plan of Action on World Food Security 

Պարենի համաշխարհային գագաթնաժողով 
World Food Summit 

Պարզեցված դատավարության պալատ (ԱՄԴ) 
Chamber of Summary Procedure (ICJ) 

պարտադիր իրավական ուժ 
legally binding force 

պարտադիր ուժ 
binding force 

պարտադիր ուժ ունեցող պարտավորություն 
binding obligation 

The term "soft law" refers to non-binding legal instruments. It is often contrasted with "hard law". Although of non-binding nature, soft law has a tremendous influence on the development of the law. Generally and almost ineluctably, domestic and international practice will adopt such resolutions as parameters guiding its actions. Progressively, then a process of hardening into law can take place.

պարտադիր ուժ չունեցող, առանց իրավական հետևանքների 
non-binding 

պարտադիր պատժամիջոցներ 
mandatory sanctions 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար 
compulsory social security contribution 

Միգրացիայի համատեքստում՝ պետության կողմից գանձվող դրամական գումար՝ որպես ապահովում քաղաքացի չհանդիսացող անձի կողմից անհրաժեշտ գործողությունը կատարելուն, որպես կանոն՝ պետությունից դուրս գալուն։ Մեկնման պարտավորավճար կարող է գանձվել վիզա տրամադրելիս կամ մուտք գործելիս։ Որպես պարտավորավճար պահվող դրամական միջոցները սովորաբար վերադարձվում են մեկնման մասին ապացույցի հիման վրա, ինչպես օրինակ, երբ անձն այցելում է իր հայրենի երկրում գտնվող տվյալ պետության հյուպատոսարան։ Պարտավորավճար կարող է վճարվել նաև կալանքից ազատվելու համար։

Monetary sum collected by the State as an assurance that an alien will take some required action, usually leaving the State. Departure bonds might be collected upon visa issuance or entry. Funds held as a bond are typically refunded upon proof of departure, such as when the person visits the State’s consulate in his/her home country.

Obligations with regard to human rights are spelt out in international human rights treaties: under the terms of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, States Parties have to take concrete steps to progressively achieve full realization of rights established therein, without discrimination of any kind. Precise obligations of states vary from treaty to treaty but in general, states obligations to implement human rights are said to be of three main categories: to respect: not to interfere with the exercise of a right; to protect: ensuring others do not interfere with the right, primarily through effective regulation and remedies for established infringements; to fulfill: facilitating access to rights, promoting rights and providing for those who are unable to provide for themselves. 

Agreement reached in 2005 to cancel an estimated $55 billion in debt owed to multilateral institutions, i.e., IMF, the World Bank and the African Development Bank, as well as to the International Development Association (IDA) and the African Development Fund (ADF) by countries that have reached the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative.

պարտքի բեռ, արտաքին պարտք 
debt burden 

Ծանր պարտքեր ունեցող աղքատ երկրների նախաձեռնությունը պարտքերի մարման գործիք է` մեծացնելու երկրների ունեցած միջոցերը և ապահովելու դրանց ուղղորդումը մարդկային զարգացման հիմնական առաջնահերթություններին, ինչպիսին, օրինակ, առաջնային բժշկական օգնությունն է: Այս նախաձեռնությունը, որը Համաշխարհային բանկի կողմից ստեղծվել է 1996 թ. և ընդլայնվել՝ 1999 թ., աշխարհի որոշ ամենաաղքատ պետությունների արդեն իսկ օգնել է արժեքավոր ռեսուրսներ ազատել մարդկային զարգացման համար, որոնք հակառակ դեպքում կուղղվեին պարտքի մարմանը: Լիովին ֆինանսավորվելու և ներդրվելու դեպքում նշված նախաձեռնությունը կարող է դառնալ է´լ ավելի հզոր գործիք` հնարավորություն տալով երկրներին ավելի շատ միջոցներ ուղղել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարին։

The Heavily Indebted Poor Countries Initiative is a debt relief tool for increasing the funds that countries have available and for ensuring that they are channelled to core human developmentpriorities, such as basic health care. The HIPC initiative, created in 1996 by the World Bank and further enhanced in 1999, has already helped some of the poorest nations in the world to free upprecious resources for human development that would otherwise have been spent on servicing debt. Fully funded and implemented, the enhanced HIPC initiative has the potential to be an even more powerful tool to allow countries to devote more resources to combating infectious diseases.

պարտքի կառավարում 
debt management 

Կարգավիճակ կամ դրություն, որն առաջանում է պարտապանի կողմից իր անձնական ծառայությունը կամ իր հսկողության տակ գտնվող անձի ծառայությունը՝ որպես պարտքի մարման երաշխիք գրավադրելուց, եթե այդ ծառայությունների արժեքը, ողջամտորեն գնահատվելով, չի օգտագործվում պարտքը մարելու համար, կամ այդ ծառայությունների սահմանները և բնույթը, համապատասխանաբար, չեն սահմանափակվում և որոշված չեն («Ստրկության, ստրկավաճառության և ստրկությանը համանման սովորույթների և ինստիտուտների վերացման մասին» ՄԱԿ-ի 1956 թ. լրացուցիչ կոնվենցիայի 1(ա) հոդված։ ) 

The status or condition arising from a pledge by a debtor of his/her personal service or those of a person under his/her control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied toward the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined (UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, 1956).

ՊԳԿ / Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն 
FAO / Food and Agriculture Organization 

պեստիցիդ, թունաքիմիկատ 
pesticide 

Պետական առողջապահական գործակալություն 
SHA / State Health Agency 

պետական առողջապահական հաստատություն 
public health facility 

A mechanism for delivering essential community infrastructure and services. In particular, PPPs have been endorsed by international financial institutions and aid organizations. They have been seen as a means of filling the widening gap between pressures for improved public services in developing countries and the capacity of governments and international development budgets to fund those services. They also represent a response to the poor performance of many State-owned enterprises, as well as concerns about the quality of government service delivery and the way it is administered.

Even in developing countries, not all PPPs are intended to facilitate poverty reduction. Many PPPs are implemented to meet the needs of more affluent sections of the population or for the provision of infrastructure and services to support major economic enterprises. There is clearly scope, however, for PPPs to be targeted in whole or in part towards producing tangible economic, social and environmental benefits for the poor.

Պետական կառավարման և ֆինանսավորման ծրագիր 
Programme on Public Administration and Finance 

պետական կառավարում 
public administration 

IStandards produced by the International Public Sector Accounting Standards Board, which is part of the International Federation of Accountants.
The General Assembly approved the adoption of IPSAS in 2006 as part of a system-wide effort to move from the internally developed United Nations System Accounting Standards to a more robust, publicly recognized standard.

պետական հեղաշրջում 
coup d’état 

Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն 
SHAEI / State Hygienic and Anti-Epidemic Inspectorate 

Under international law, human rights obligations are primarily held by states. Obligations with regard to human rights are spelt out in international human rights treaties: under the terms of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, States Parties have to take concrete steps to progressively achieve full realization of rights established therein, without discrimination of any kind.

Պետական սեփականության, արխիվների ու պարտքերի առնչությամբ պետությունների իրավահաջորդության մասին կոնվենցիա 
Convention on the Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts 

պետական-մասնավոր գործընկերություն 
PPP / Public-private partnership 

Քաղաքական միավոր, որը սահմանված տարածքի նկատմամբ ունի օրինական իրավազորություն և իրականացնում է արդյունավետ հսկողություն, ինչպես նաև ունի մշտական բնակչության համար կոլեկտիվ որոշումներ կայացնելու իրավասություն. իրավաչափ ուժ կիրառելու մենաշնորհ և միջազգայնորեն ճանաչված կառավարություն, որը փոխգործակցում է կամ օժտված է փոխգործակցելու կարողությամբ՝ այլ միավորների հետ պաշտոնական հարաբերություններում։ Պետականության չափորոշիչը միջազգային իրավունքի նպատակներով սովորաբար ընկալվում է որպես մշտական բնակչություն, սահմանված տարածք, կառավարություն ունենալու և այլ պետությունների հետ միջազգային հարաբերություններ հաստատելու կարողությունը: («Պետությունների իրավունքների և պարտականությունների մասին» Մոնտեվիդեոյի 1933 թ. կոնվենցիայի 1-ին հոդված)։

A political entity that has legal jurisdiction and effective control over a defined territory, and the authority to make collective decisions for a permanent popu- lation, a monopoly on the legitimate use of force, and an internationally recognized government that interacts, or has the capacity to interact, in formal relations with other entities. The criteria of statehood for purposes of international law are commonly held to be possession of a permanent population, a defined territory, government and capacity to enter into international relations with other States (Art.1, Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 1933).

Պետությունների անդյան համայնք 
CAN / Andean Community of Nations 

Պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների միջև պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիա 
Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations 

Պետությունների միջև վեճերի համաձայնեցված կարգավորման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի տիպային կանոններ 
United Nations Model Rules for the Conciliation of Disputes between States 

Պետությունների տնտեսական իրավունքների և պարտականությունների խարտիա 
Charter of Economic Rights and Duties of States 

պերինատալ 
perinatal 

պլեբիսցիտ, համաժողովրդական քվեարկություն 
plebiscite 

ՊԽԵՀ / Պորտուգալերեն խոսող երկրների համայնք 
CPLP / Community of Portuguese Language Countries 

ՊՀԾ / Պարենի համաշխարհային ծրագիր 
WFP / World Food Programme 

Հասարակության մեջ գենդերային խտրականության առկայության պայմաններում իրավունքների հավասարությունը չի առաջացնում հնարավորությունների հավասարություն կանանց համար: Արտոնությունների համակարգը կանանց համար այս դեպքում հնարավորություն է տալիս հավասարեցնել իրենց և տղամարդկանց մեկնարկային հնարավորությունները: Այդպիսի համակարգի ստեղծումը և իրագործումը կոչվում է պոզիտիվ խտրականություն:

One of the ways to attain gender balance. In practice that means giving preference to women over men in all the core sectors, viz. in appointments to high-visibility, well-remunerated positions and in admissions to colleges and universities, in nominating candidates to the positions in power structures, in awarding State prizes, etc.The policy is grounded in the idea that if the selection between equally qualified men and women is made on the "same grounds", the preference is given to the former almost by inertia reinforcing the stereotype of men's superiority. If the positive discrimination principle is applied, women are given a fairer chance.

պոլիոմիելիտ 
polio 

A portfolio is a set of (mostly related) projects and programmes which are looked after by one programme officer.

պտղաբերության գումարային գործակից 
TFR / Total Fertility Rate 

պտղաբերության ընդհանուր գործակից 
GFR / General Fertility Rate 

պրեկուրսորներ 
precursor chemicals 

Պրեկուրսորների վերահսկման միջազգային համակարգ 
International precursor control system 

Պրևլակայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն 
UNMOP / United Nations Mission of Observers in Prevlaka